Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Lokalizacja

województwo: świętokrzyskie
powiat: Powiat m. Kielce
gmina: M. Kielce
miejscowość: Kielce

Informacje

Typ szkoły / placówki: Placówka doskonalenia nauczycieli
Patron szkoły:
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Bez kategorii
Specyfika:

Adres

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Marsz. J. Piłsudskiego 42
25-431 Kielce
Poczta: Kielce
telefon: 0413624548
fax: 0413624899
strona internetowa: www.wom.kielce.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Kielce), jest to Placówka doskonalenia nauczycieli.

Statystyka

Liczba uczniów: 0
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 25
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 1
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0.5

Organ prowadzący

Samorząd województwa
województwo: świętokrzyskie
powiat:
gmina: